Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2013

I'm a pervert, but in a romantic way
— ♥
Reposted fromchillenbaby chillenbaby

June 02 2013

9534 a0e7
want you back
Reposted fromcreure creure viaemciu emciu

May 26 2013

Reposted fromlionheart lionheart viaemciu emciu

May 24 2013

3618 27e9
Reposted fromwronia wronia viahajskul hajskul

May 10 2013

1050 8a45

May 07 2013

(Source: incked, via olivialaura)
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viagifluv gifluv

April 28 2013

5983 b507
Reposted fromfelicka felicka viaemciu emciu
5328 7869
amazing
Reposted fromgrajki grajki viaemciu emciu

April 14 2013

April 08 2013

2470 bf82

April 04 2013

7644 52d2 500
Reposted fromDependence Dependence viarogolka rogolka

March 16 2013

2198 eaa4
Reposted fromkarahippie karahippie viaradioactive radioactive

March 10 2013

tłucz testy maturalne, typy zadań od powrotu matury z matmy się nie zmieniają :D a za rok, jak będziesz na studiach, będziesz się śmiała z tego egzaminu.

February 22 2013

8787 298f
Parnassus
Reposted fromsilarek silarek viahajskul hajskul

February 21 2013

"Po pierwsze, bądź w kontakcie z ludźmi. Z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami. Zainwestuj czas w relacje. Po drugie, bądź aktywny, spaceruj, tańcz albo pracuj w ogrodzie. Fizyczna aktywność to najlepsza ochrona przed chorobami psychicznymi, ale też pozytywny kop dla twojego dobrostanu. Poza tym ucz się, próbuj nowych rzeczy - aby czuć się dobrze, musimy wiedzieć, że nie stoimy w miejscu. Po czwarte, dawaj - bądź hojny dla przyjaciół albo zostań wolontariuszem. Wreszcie - bądź uważny. Bądź bardziej świadomy wewnętrznych przeżyć i zewnętrznego świata. Idąc ulicą, nie spuszczaj głowy, tylko zwróć uwagę na ładnego chłopaka albo dziewczynę."

— Panna Bella Blumchen
Reposted bypenginMezamesaphirkaHannnaBalsamistkanenneke1006tostArwenUndomielmrs-migginsavooidJosetteainnecoffeegrinderwhatever17katastrofobarszczowasuperkalifragalistodekspialitycznie-NoCinderella

February 14 2013

1777 1a9e 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaphotographer photographer
7354 96d4
Reposted fromvill vill viacats cats

February 12 2013

1127 6811
Reposted frompoppyseed poppyseed viahajskul hajskul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl